logo comp header

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

 1. ČLEN

(Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki)

Določbe tega dokumenta veljajo za zbiranje in obdelavo vseh osebnih podatkov, ki jih zbira in obdeluje Društvo Poslušam srce (Društvo za psihoterapevtsko pomoč in svetovanje), nadalje upravljalec.

Podatki o upravljavcu:
Društvo: Poslušam srce, Društvo za psihoterapevtsko pomoč in svetovanje
Naslov sedeža društva: Jelovška 24, 4260 Bled

Naslov izvajanja terapij: Kranjska 4, 4240 Radovljica
Matična številka: 4121414000

Davčna številka: 28028732
Telefon: 031 343 036
E-pošta: tejagasperin2000@yahoo.com, teja@poslusamsrce.si, info@poslusamsrce.si ter narocanje@poslusamsrce.si
Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov:
Ime in Priimek: Teja Gašperin
Kontaktni telefon: 031 343 036
Kontaktni e-poštni naslov: teja@poslusamsrce.si

2. ČLEN

(vrste obdelovanih osebnih podatkov)

Vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo:
1. Osnovni kontaktni podatki

 • ime in priimek
 • e-poštni naslov
 • telefonska številka
 1. Podatki o uporabi spletne strani
 • anonimna statistika obiska – Google Analytics
 • anonimni piškotek Poslušamsrce za boljšo uporabniško izkušnjo
 1. Ostali podatki
  Ostali podatki so podatki o zdravstvenem stanju in drugi podatki, ki jih posredujejo osebe ali, ki jih upravljalec pridobi med obravnavo težav oz. izvajanjem storitev in se zabeležijo v kartoteko uporabnika storitev.

3. ČLEN

(podlaga za obdelavo osebnih podatkov)

Osebne podatke obdelujemo kadar je to potrebno, za izpolnitev naših obveznosti, ki nam jih nalaga zakonodaja, oziroma kadar je to potrebno za izpolnitev naših obveznosti, na podlagi sklenjene pogodbe z vami. Osebne podatke obdelujemo tudi, kadar se podali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov. Podano soglasje pa lahko kadarkoli prekličete.

4. ČLEN

(Nameni obdelave osebnih podatkov)

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo z namenom:

 • odgovarjanje osebam, ki se prijavijo preko spletnega kontaktnega obrazca, po elektronski pošti ali telefonu na storitve,
 • kontaktiranje oseb po elektronski pošti ali telefonu z namenom naročanja, posvetov, pregledov in prihodnih terapij,
 • pošiljanje predračunov, računov,
 • pošiljanje opomnikov terapevta in opomnikov za prihajajoče termine,
 • izboljšanje funkcionalnosti storitev na spletni strani,
 • občasno pošiljanje e-novic, e-voščil,
 • boljše uporabniške izkušnje.

5. ČLEN

(hramba osebnih podatkov)

 Osebne podatke, ki smo jih pridobili na podlagi vašega soglasja hranimo do preklica.
Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.
Podatke ki smo jih pridobili zaradi izpolnitve obveznosti, ki so nastale na podlagi sklenjene pogodbe hranimo še 5 let po izpolnitvi pogodbe .
Po izteku obdobja hrambe osebne podatke trajno in učinkovito izbrišemo, oziroma anonimiziramo, tako da izgubijo značaj osebnih podatkov.

6. ČLEN

(posredovanje osebnih podatkov)

O tem ali nam boste posredovali vaše osebne podatke se odločate prostovoljno. Neposredovanje določenih kategorij osebnih podatkov se lahko odrazi v nemožnosti zagotavljanja storitve ali zavrnitvi sklenitve pogodbe.

7. ČLEN

(dostop do osebnih podatkov)

Dostop do vaših osebnih podatkov ima zgolj oseba h kateri hodite na psihoterapevtsko obravnavo ali svetovanje ter vsi tisti, ki imajo pooblastila za obdelavo osebnih podatkov in tretje osebe s katerimi je Društvo Poslušam srce sklenil pogodbo o obdelovanju podatkov t.i. pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov so: Vzdrževalec strežnika in spletne strani.
Pogodbeni obdelovalci izvajajo storitev obdelave osebnih podatkov v skladu z določili pogodbe sklenjene med društvom Poslušam srce in njimi. Pogodbenim obdelovalcem je prepovedano iznašanje osebnih podatkov v tretje države in mednarodnem organizacije.

8. ČLEN

(pravice v zvezi z osebnimi podatki)

Od Društva Poslušam srce lahko kadarkoli zahtevate, da vas seznani ali obdeluje vaše osebne podatke, katere osebne podatke obdeluje, namen obdelave osebnih podatkov, kdo so uporabniki teh osebnih podatkov, obdobje hrambe osebnih podatkov in merila za določitev trajanja hrambe osebnih podatkov. Prav tako lahko zahtevate, da vas društvo seznani z obstojem avtomatiziranega sprejemanja odločitev ter razlogi za njegovo uporabo, pomen njegove uporab in predvidene posledice.

Prav tako lahko zahtevate popravek netočnih podatkov, ter omejitev obdelave kadar:

 • Oporekate točnosti podatkov, za določen čas, ki je potreben, da se točnost podatkov preveri.
 • Je obdelava nezakonita, vendar ne zahtevate izbrisa podatkov, temveč omejitev njihove obdelave.
 • Kadar osebnih podatkov ne potrebujemo več, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje in obrambo pravnih zahtevkov.
  V primeru, ko so izpolnjeni pogoji, ki so določeni v členu 17 Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, lahko zahtevate izbris vseh svojih osebnih podatkov (Right to be forgotten). V vsakem primeru pa kadar so bili podatki zbrani na podlagi vaše privolitve, ki ste jo je naknadno preklicali.

  Zahtevate lahko tudi izpis svojih osebnih podatkov v strukturirani in berljivi obliki. Te podatke lahko brez ovir posredujete drugemu upravljalcu osebnih podatkov.

  Zoper Društvo Poslušam srce imate možnost vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite da Poslušam srce, Društvo za psihoterapevtsko pomoč in svetovanje ali druga oseba z obdelavo vaših osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo.

9. ČLEN

(uveljavljanje pravic)

Svoje zahtevke iz prejšnjega člena naslovite na katerikoli kontakt upravljalca, ki je naveden v 1. Členu tega dokumenta.

Za posredovanje osebnih podatkov lahko od vas zahtevamo, da predložite dokaze o vaši identiteti. V kolikor ne uspete zanesljivo dokazati, lastne identitete lahko vaš zahtevek iz prejšnjega člena zavrnemo.

Na vašo zahtevo iz prejšnjega člena smo vam dolžni odgovoriti takoj ko se z njo seznanimo in pridobimo ustrezne podatke. Najkasneje pa v roku 15 dni od prejema vaše zahteve.

Politika varovanja osebnih podatkov velja od 01.03.2020 dalje.

Psihoterapevtska ordinacija: Kranjska 4, 4240 Radovljica   Telefon: +386 31 343 036   Email: narocanje@poslusamsrce.si

Varstvo osebnih podatkov   Splošni pogoji poslovanja   Vse pravice pridržane. Poslusamsrce.si 2020

Psihoterapevtska ordinacija:
Kranjska 4, 4240 Radovljica   
Telefon: +386 31 343 036   
Email: narocanje@poslusamsrce.si

Varstvo osebnih podatkov   Splošni pogoji poslovanja   Vse pravice pridržane. Poslusamsrce.si 2020